Lajme

 • Përgjegjësitë e Punës të Inspektorit të Cilësisë

  Rrjedha e hershme e punës 1. Kolegët në udhëtimet e biznesit do të kontaktojnë fabrikën të paktën një ditë para nisjes për të shmangur situatën që nuk ka mallra për të inspektuar ose personi përgjegjës nuk është në fakt ...
  Lexo më shumë
 • Për Rëndësinë e Inspektimit të Cilësisë në Tregti!

  Inspektimi i cilësisë i referohet matjes së një ose më shumë cilësive të produktit duke përdorur mjete ose metoda, pastaj krahasimin e rezultateve të matjes me standardet e përcaktuara të cilësisë së produktit dhe së fundi gjykimin ...
  Lexo më shumë
 • Rëndësia e Inspektimit të Cilësisë për Produktet e Ndërmarrjeve!

  Prodhimi që mungon inspektimi i cilësisë është si të ecësh në verbëri, sepse është e mundur të kuptosh situatën në lidhje me procesin e prodhimit, dhe kontrolli dhe rregullimi i nevojshëm dhe efektiv nuk do të kryhet gjatë pro ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i rreziqeve të zakonshme në lodrat e fëmijëve

  Lodrat njihen si "shoqëruesit më të ngushtë të fëmijëve". Sidoqoftë, shumica e njerëzve nuk janë në dijeni se disa lodra kanë rreziqe sigurie që kërcënojnë shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve tanë. Cilat janë sfidat kryesore të cilësisë së produktit që gjenden në testimin e cilësisë së lodrave të fëmijëve? Si ...
  Lexo më shumë
 • Rëndësia e inspektimeve të cilësisë për produktet e kompanisë

  Rëndësia e inspektimeve të cilësisë për produktet e kompanisë Prodhimi pa inspektime cilësore është si të ecësh me sy mbyllur, pasi është e pamundur të kuptosh statusin e procesit të prodhimit. Kjo në mënyrë të pashmangshme do të çojë në mosveprimin e një ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimet e cilësisë

  Një shërbim inspektimi, i njohur gjithashtu si inspektimi i palëve të treta ose inspektimi i eksportit dhe importit, është një aktivitet për të kontrolluar dhe pranuar cilësinë e furnizimit dhe aspekte të tjera përkatëse të kontratës tregtare në emër të klientit ose blerësit me kërkesën e tyre, në mënyrë që te che ...
  Lexo më shumë
 • Standardi i Inspektimit

  Produktet e dëmtuara të zbuluara gjatë një inspektimi shpërndahen në tri kategori: Defektet kritike, të mëdha dhe të vogla. Defektet kritike Produkti i refuzuar tregohet i bazuar ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i pajisjeve të vogla elektrike

  Ngarkuesit i nënshtrohen llojeve të shumta të inspektimit, të tilla si pamja, struktura, etiketimi, performanca kryesore, siguria, përshtatja e fuqisë, përputhshmëria elektromagnetike, etj. Pamja e ngarkuesit, struktura dhe inspektimet e etiketimit ...
  Lexo më shumë
 • Informacion në lidhje me inspektimet e tregtisë së jashtme

  Inspektimet e tregtisë së jashtme janë më se të njohura për ata që përfshihen në eksportet e tregtisë së jashtme. Ato vlerësohen gjerësisht dhe për këtë arsye aplikohen si një pjesë e rëndësishme e procesit të tregtisë së jashtme. Pra, çfarë duhet t'i kushtojmë vëmendje gjatë zbatimit specifik të një inspektimi të tregtisë së jashtme? Këtu ju ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i tekstilit

  Përgatitja për një inspektim 1.1. Pasi të lëshohet fleta e negociatave të biznesit, mësoni për kohën/përparimin e prodhimit dhe caktoni datën dhe kohën për inspektimin. 1.2 Merrni një kuptim të hershëm të ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i valvulave

  Shtrirja e inspektimit Nëse asnjë artikull tjetër shtesë nuk specifikohet në kontratën e porosisë, inspektimi i blerësit duhet të kufizohet në sa vijon: a) Në përputhje me rregulloret e kontratës së porosisë, përdorni ...
  Lexo më shumë
 • Përmbledhje e rregulloreve globale të lodrave dhe sigurisë së produkteve të fëmijëve

  Bashkimi Evropian (BE) 1. CEN publikon Amendamentin 3 të EN 71-7 "Bojrat e gishtërinjve" Në Prill 2020, Komiteti Evropian për Standardizim (CEN) publikoi EN 71-7: 2014+A3: 2020, standardi i ri i sigurisë së lodrave për fin ...
  Lexo më shumë
12 Tjetër> >> Faqe 1 /2