Njohuritë e inspektimit

 • Inspektimi i rreziqeve të zakonshme në lodrat e fëmijëve

  Lodrat njihen si "shoqëruesit më të ngushtë të fëmijëve". Sidoqoftë, shumica e njerëzve nuk janë në dijeni se disa lodra kanë rreziqe sigurie që kërcënojnë shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve tanë. Cilat janë sfidat kryesore të cilësisë së produktit që gjenden në testimin e cilësisë së lodrave të fëmijëve? Si ...
  Lexo më shumë
 • Rëndësia e inspektimeve të cilësisë për produktet e kompanisë

  Rëndësia e inspektimeve të cilësisë për produktet e kompanisë Prodhimi pa inspektime cilësore është si të ecësh me sy mbyllur, pasi është e pamundur të kuptosh statusin e procesit të prodhimit. Kjo në mënyrë të pashmangshme do të çojë në mosveprimin e një ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimet e cilësisë

  Një shërbim inspektimi, i njohur gjithashtu si inspektimi i palëve të treta ose inspektimi i eksportit dhe importit, është një aktivitet për të kontrolluar dhe pranuar cilësinë e furnizimit dhe aspekte të tjera përkatëse të kontratës tregtare në emër të klientit ose blerësit me kërkesën e tyre, në mënyrë që te che ...
  Lexo më shumë
 • Standardi i Inspektimit

  Produktet e dëmtuara të zbuluara gjatë një inspektimi shpërndahen në tri kategori: Defektet kritike, të mëdha dhe të vogla. Defektet kritike Produkti i refuzuar tregohet i bazuar ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i pajisjeve të vogla elektrike

  Ngarkuesit i nënshtrohen llojeve të shumta të inspektimit, të tilla si pamja, struktura, etiketimi, performanca kryesore, siguria, përshtatja e fuqisë, përputhshmëria elektromagnetike, etj. Pamja e ngarkuesit, struktura dhe inspektimet e etiketimit ...
  Lexo më shumë
 • Informacion në lidhje me inspektimet e tregtisë së jashtme

  Inspektimet e tregtisë së jashtme janë më se të njohura për ata që përfshihen në eksportet e tregtisë së jashtme. Ato vlerësohen gjerësisht dhe për këtë arsye aplikohen si një pjesë e rëndësishme e procesit të tregtisë së jashtme. Pra, çfarë duhet t'i kushtojmë vëmendje gjatë zbatimit specifik të një inspektimi të tregtisë së jashtme? Këtu ju ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i tekstilit

  Përgatitja për një inspektim 1.1. Pasi të lëshohet fleta e negociatave të biznesit, mësoni për kohën/përparimin e prodhimit dhe caktoni datën dhe kohën për inspektimin. 1.2 Merrni një kuptim të hershëm të ...
  Lexo më shumë
 • Inspektimi i valvulave

  Shtrirja e inspektimit Nëse asnjë artikull tjetër shtesë nuk specifikohet në kontratën e porosisë, inspektimi i blerësit duhet të kufizohet në sa vijon: a) Në përputhje me rregulloret e kontratës së porosisë, përdorni ...
  Lexo më shumë