Duke u ngarkuar S

Ngarkimi i Inspektimit

Shumë çështje janë shfaqur lidhur me ngarkimin e kontejnerëve, duke përfshirë zëvendësimin e produktit, grumbullimin e dobët që rezulton në kosto të rritura për shkak të dëmtimit të produkteve dhe kutive të tyre.Për më tepër, kontejnerët gjithmonë kanë dëmtime, myk, rrjedhje dhe dru të kalbur, të cilat mund të ndikojnë në integritetin e produkteve tuaja deri në momentin e dorëzimit.

Një inspektim profesional ngarkimi do të zbusë shumë nga këto probleme për të siguruar një proces të qetë transporti pa surpriza.Një kontroll i tillë bëhet për shumë arsye. 

Një inspektim fillestar i kontejnerit përfundon përpara ngarkimit për kushte të tilla si lagështia, dëmtimi, myku dhe të tjera.Ndërsa ngarkimi është duke u bërë, stafi ynë kontrollon rastësisht produktet, etiketat, gjendjen e paketimit dhe kutitë e transportit, për të konfirmuar sasitë, stilet dhe të tjera sipas nevojës.